Yiwu Huangyuan зах

Иү Хуанюань зах нь Шиүхугийн бизнесийн цэцэглэн хөгжиж буй бүсэд байрладаг, 117 м² талбайг эзэлдэг бөгөөд энэ нь 42 м.кв барилгын талбайг хамарч, 14 тэрбумын хөрөнгө оруулалтаар 2011 оны 4-р сараас ашиглалтад орсон.Иу Хуанюань захын ажил хэргийн цагийг өглөөний 7:30 цагаас шөнийн 20:30 цаг хүртэл явуулдаг.

blog_36221

YIWU HUANGYUAN ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ОНЦЛОГ

Иү Хуанюаний зах зээлийг мэргэжлийн хувцасны зах зээл гэж тодорхойлсон бөгөөд зах зээлийн хөгжлийн чиг хандлагын дагуу олон улсын түвшинд хүрэх, брэнджүүлэх, төрөлжүүлэх зэрэг нь И Вүгийн хувцасны зах зээлийн өрсөлдөх чадварыг ахиулах, илүү мэргэшил, цар хүрээг нэмэгдүүлэх ач холбогдолтой юм.